Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 695 (พ.ค. 2562) 92-93

Abstractขิงเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้ทำอาหารและมีสรรพคุณรักษาโรคโดยขิงมีฤทธิ์ร้อนสามารถช่วยขับลม ลดอาการท้องอืด ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ นอกจากนี้ขิงยังมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันมะเร็ง บรรเทาอาการคลื่นไส้ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ขิงดองมีสรรพคุณช่วยแก้อาการเมาเรือ เมารถและอาการแพ้ท้อง ข้อควรระวังในการรับประทานขิงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ เกิดแผลร้อนในภายในปาก ยับยั้งการแข็งตัวของเลือดได้

Subjectขิง. ขิง -- แง่โภชนาการ