Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 693 (เม.ย. 2562) 26

Abstractน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สามารถนำมาทาบำรุงผิวพรรณ แปรรูปเป็นสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาบริโภคได้ มีประโยชน์ต่อระบบลำไส้ ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตรแนะนำกรรมวิธีการทำ น้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นไว้ในบทความนี้อย่างละเอียด โดยมะพร้าว 6-7 ลูก ผลิตน้ำมันมะพร้าวได้ 1 ลิตร

Subjectน้ำมันมะพร้าว. น้ำมันมะพร้าว -- กรรมวิธีการผลิต.