Sourceวารสาร อพวช 17, 205 (ก.ค. 2562) 24-27

Abstractลูกชิ้นนอกจากจะมีส่วนประกอบหลักคือ แป้ง เนื้อสัตว์ และไขมันแล้ว ยังมีสารอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตราย ได้แก่ สารบอแรกซ์หรือน้ำประสารทองที่ทำให้เกิดความเด้ง ยืดหยุ่น คงตัวได้นาน และไม่บูดง่าย สารกันบูดหรือกรดเบนโซอิก ซึ่งอาจสะสมและมีผลต่อไต โซเดียมที่มีปริมาณสูงซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคไต ความดันโลหิตสูง ฯลฯ รวมทั้งสีผสมอาหารซึ่งหากรับประทานบ่อยและนานก็จะทำให้ตับและไตทำงานหนักและมีโอกาสที่จะมีผู้ประกอบการใช้สีย้อมผ้ามาใช้ด้วย ดังนั้น การเลือกซื้อลูกชิ้นจึงต้องสังเกตเครื่องหมายรับรองของ อย. และระบุการไม่ใช้วัตถุกันเสียและสีสังเคราะห์ รวมทั้งการเก็บควรมีการควบคุมความเย็น เตาที่ใช้ย่างสะอาด ไม่มีคราบดำ หรือน้ำมันที่ใช้ทอดหากมีสีน้ำตาลขุ่นหรือดำควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจเกิดการสะสมของสารก่อมะเร็งได้

Subjectลูกชิ้น. บอแร็กซ์. Borax.