Author : สุรเดช สดคมขำ.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 705 (ต.ค. 2562) 88-89
Abstract : มันแกว (yam bean หรือ jicama) เป็นพืชตระกูลถั่วประเภทรากสะสมอาหาร หัวมันแกวสดมีความฉ่ำ กรอบ ช่วยดับร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดี ในเนื้อมันแกว 100 กรัม ประกอบด้วย น้ำ 90.5 กรัม มีความชื้น 82.38 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 1.47 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.09 แป้ง 9.72 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาล 2.17 เปอร์เซ็นต์ วิตามินบี1 0.5 มิลลิกรัม วิตามินบี2 วิตามินซี แคลเซียมและธาตุเหล็กในปริมาณ 0.02, 14, 16 และ1.13 มิลลิกรัมตามลำดับ จากคุณประโยชน์ข้างต้น รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง จึงได้ทำการศึกษาและหาวิธีนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับมันแกว ด้วยการนำมาผลิตเป็นน้ำมันแกวพร้อมดื่ม พร้อมนำส่วนผสมของผักและผลไม้อื่นๆ มาเป็นส่วนประกอบ เช่น ผสมกับกระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ชาเขียว นอกจากนี้ยังทำน้ำมันแกวพรีไบโอติก โดยเติมเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส ช่วยให้ผู้บริโภคได้สารอาหารจากน้ำมันแกว น้ำผลไม้และเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย โดยในบทความมีวิธีและขั้นตอนการทำน้ำมันแกวพร้อมดื่มอย่างละเอียด.


Subject : มันแกว. เครื่องดื่ม. อาหารแปรรูป. มันแกว – การแปรรูป.