milk-152319.jpg - 125.26 kB

Author : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ.
Source : EGAT MAGAZINE 13, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2563) 46-49
Abstract : นมเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์อีกทั้งเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน แคลเซียม ซึ่งมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง นอกจากนี้นมยังมีสารอาหารอื่นๆ เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และวิตามินบี 12 ใน 1 วัน เราควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ 2 แก้วหรือปริมาณ 400 มิลลิลิตร เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ซึ่งนมมีหลายประเภท ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชที และนมสเตอริไลซ์ ดังนั้นการเลือกซื้อมีหลากหลายวิธี 1. ดูวัตถุประสงค์และความต้องการดื่มนม 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมโดยอ่านข้อมูลบนฉลาก 3. สังเกตข้อมูลสำคัญต้องครบถ้วน 4. ภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 5. เลือกนมที่มีเครื่องหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น 6. เลี่ยงการซื้อนมจากร้านค้าที่สถานที่เก็บไม่ได้มาตรฐาน.

Subject : อาหาร. นม. น้ำนม. ผลิตภัณฑ์นม. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม. เครื่องดื่ม.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com