diet-152412.jpg - 40.03 kB

Author : ประพจน์ เภตรากาศ
Source : ฉลาดซื้อ 26, 230 (เม.ย. 2563) 62-63
Abstract : การลดน้ำหนักมีหลายวิธี บางคนใช้ผสมหลายวิธี การอดอาหารแบบ 16:8 หรืออดอาหารนาน 16 ชั่วโมง และกินอาหารไม่เกิน 8 ชั่วโมง กำลังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว เพราะง่าย สะดวก และยืดหยุ่น เข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคน ในขณะที่การลดน้ำหนักวิธีอื่นๆ ค่อนข้างยุ่งยาก เข้มงวดวิธีนี้สามารถทำซ้ำๆ ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เช่น สัปดาห์ละ 1 หรือ 2 ครั้ง การอดอาหารใน 16 ชั่วโมงของแต่ละวัน ห้ามกินอาหารยกเว้นน้ำ เครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาล ส่วน 8 ชั่วโมง ให้กินอาหารและของว่างตามปกติ ส่วนใหญ่นิยมอดอาหารในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลานอนและกินอาหารในช่วงเที่ยงของวันรุ่งขึ้น.


Subject : อาหาร. อาหาร -- แง่โภชนาการ. ทุพโภชนาการ. โภชนาการ. การควบคุมน้ำหนัก.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com