Source : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย 30, 141 (พ.ค.-มิ.ย. 2563) 30-32
Abstract : ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมอาหารต้องพลิกโฉมเทคโนโลยีการผลิตและถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยี MATS (Microwave Assist Thermal Sterilization) เพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่อยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะใช้คลื่นไมโครเวฟและความร้อนในการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้กระบวนการผลิตอาหารสั้นลงกว่าเดิมมาก จึงรักษาคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ สีสัน กลิ่น และรสสัมผัสของอาหารให้เหมือนปรุงสุกใหม่และเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ผลิตอาหารสามารถสร้างสรรค์อาหารพร้อมรับประทานที่เพียงแค่นำเข้าอุ่นไมโครเวฟหรือแช่น้ำร้อน ก็สามารถรับประทานได้ทันที.


Subject : อาหาร. เทคโนโลยีการผลิตอาหาร. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี. การถนอมอาหาร. ไมโครเวฟ. ผลิตภัณฑ์อาหาร.