ice-cold-152618.jpg - 81.97 kB

Author : Pr team.
Source : วารสารกรมบังคับคดี 23,119 (เม.ย.-มิ.ย. 25862) 45-48
Abstract : กรมอนามัย เตือนการดื่มน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาล ส่งผลให้ร่างกายโหยหาน้ำตาลมากขึ้น เกิดการติดรสหวาน ต้องการอาหารหรือเครื่องดื่มรสหวานบ่อยขึ้น เนื่องจากสารให้ความหวานหรือน้ำตาลเทียมที่ทดแทนน้ำตาลลงไป จะกระตุ้นกลไกการทำงานของสมองให้รับรู้ถึงความหวาน สมองต้องการน้ำตาลแต่ไม่ได้รับความหวานตามที่ต้องการ ทำให้ร่างกายหิวง่ายและกินมากกว่าปกติ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่รู้ตัว จึงควรลดการกินหวานหรือสั่งหวานน้อยให้เป็นนิสัย เพื่อสร้างความเคยชินต่อการรับรสของตัวเองและกลายเป็นคนไม่ติดหวาน.

Subject : เครื่องดื่ม. น้ำอัดลม. น้ำตาล. สารให้ความหวาน.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com