Source : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 95 (ก.พ. 2564) 14-15
Abstract : กาแฟสามารถผสมตัวเอง (Self pollination) ได้โดยไม่ต้องพึ่งการผสมข้าม (Cross pollination) แต่ก็มีงานวิจัยจำนวนมากในต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่าการผสมเกสรข้ามดอกโดยแมลง จะทำให้กาแฟมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยและพัฒนากาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ภายใต้นโยบาย BCG (Bio-Circular Green Economy) พบว่า เมื่อผึ้งชันโรงมาช่วยผสมเกสร ทำให้ผลเชอรี่ของกาแฟสุกสม่ำเสมอมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อรสชาติและกลิ่นของกาแฟ ทำให้ผลผลิตกาแฟมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยจะได้กลิ่นที่ดีมากที่สุดเมื่อนำเมล็ดกาแฟมาคั่วแบบอ่อน (light roasted) ซึ่งจะให้กลิ่นหอมแบบดอกไม้ป่า โดยผลงานวิจัยโครงการนี้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ International journal of Science and Innovative Technology (IJSIT) Volume 3 Issue 1.


Subject : ผึ้ง. น้ำผึ้ง. กาแฟ. อาหารเพื่อสุขภาพ.