Source : วารสาร อพวช 19, 219 (ก.ย. 2563) 58-61
Abstract : โยเกิร์ตเป็นหนึ่งในของหมักดองประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย เกิดจากการเอาน้ำนมจากสัตว์หรือพืชมาหมักด้วยแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติก ทำให้โยเกิร์ตมีรสเปรี้ยว รวมทั้งทำให้โปรตีนในน้ำนมเสียสภาพและจับตัวตกตะกอนจนกลายเป็นเนื้อโยเกิร์ตที่มีลักษณะข้นหนืด ซึ่งโยเกิร์ตสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบกวน (Stirred yogurt) เช่น โยเกิร์ตผลไม้ 2) แบบคงตัว (Set yogurt) เช่น โยเกิร์ตกรีก บัลแกเรีย และ 3) แบบพร้อมดื่ม (Drink yogurt) ซึ่งโยเกิร์ตที่นิยมรับประทานมากที่สุด คือ 1) โยเกิร์ตกรีกเ กิดจากการกรองและคั้นเอาหางโยเกิร์ต น้ำ และแลคโตสออกไปจนเกือบหมด จนกลายเป็นเนื้อโยเกิร์ตที่เข้มข้นและแข็งตัว มีรสชาติเปรี้ยวฝาด โปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำมาก แต่มีข้อควรระวังไขมันที่มีมากกว่าโยเกิร์ตทั่วไป 2) โยเกิร์ตบัลแกเรีย มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เพราะมักทำจากน้ำนมแกะ และเกิดบ่มหมักโดยไม่ผ่านการกวน.


Subject : อาหาร. โยเกิร์ต. ผลิตภัณฑ์อาหาร. ผลิตภัณฑ์นม. น้ำนม -- การหมัก. แบคทีเรียกรดแลกติก. จุลินทร์ในอาหาร.