ASEAN_logo_-_152561.jpg - 44.15 kB

Author : สุมาลี ทั่งพิทยกุล.

Source : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย 30, 142 (ก.ค.-ส.ค. 2563) 30-32

Abstract : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) เป็นเป้าหมายการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก โดยอาเซียนได้เลือกสินค้า 8 กลุ่ม เป็นสินค้านำร่องที่จะยึดถือตามกฎระเบียบของอาเซียน ได้แก่ 1.ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.เครื่องสำอาง 3.ผลิตภัณฑ์ยา 4.อาหารสำเร็จรูป 5.ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 6.ผลิตภัณฑ์จากยาง 7.เครื่องมือทางการแพทย์ 8.ยาแผนโบราณและอาหารเสริมสุขภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจะมีผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นคณะกรรมการของอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ ทั้งนี้ คณะทำงานด้านอาหารสำเร็จรูปได้ผลักดันจนเกิดการจัดทำร่าง ASEAN Guidelines for Good Manufacturing Practice for Food Contact Materials ซึ่งให้ความสำคัญกับวัสดุสัมผัสอาหารที่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และทำให้อาหารเสื่อมเสียรสชาติ ซึ่งในที่ประชุมได้ยอมรับร่างดังกล่าวในปี พ.ศ.2562 โดยหลักการของ GMP คือการผลิตต้องมีระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเพื่อให้วัสดุสัมผัสอาหารปลอดภัย ในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยจะได้นำเสนอแผนการดำเนินงานในการร่างกฎระเบียบของวัสดุสัมผัสอาหารแต่ละชนิดต่อไป.

Subject : อาหาร. อุตสาหกรรมอาหาร -- ไทย. อาหารสำเร็จรูป. ภาชนะบรรจุอาหาร. อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย. บรรจุภัณฑ์อาหาร.

แหล่งที่มาของภาพ : www.kalasin-pao.go.th

Butterfly_Pea_-_152429.jpg - 171.40 kB

Author : พรรณนีย์ วิชชาชู.
Source : กสิกร 93, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2563) 49-57
Abstract : อัญชัน (Butterfly Pea หรือ Blue pea) เป็นไม้เลื้อยออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ จำแนกพันธุ์ตามลักษณะของดอกเป็นพันธุ์กลีบดอกชั้นเดียว และพันธุ์กลีบดอกซ้อน ซึ่งทั้งสองพันธุ์มีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีน้ำเงิน สีม่วง อัญชันเป็นไม้ดอกที่มีคุณประโยชน์มากมาย อัญชันที่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นดอกสีขาว และดอกสีม่วง โดยรากของอัญชันดอกขาวใช้ในตำรับยาแก้พิษสุนัขบ้าและพิษงู ส่วนอัญชันดอกสีม่วงเอาไว้เขียนคิ้วและขยี้ทาหัวเด็กทารก หรือใช้หมักผม ทำให้คิ้วและผมขึ้นดกดำเป็นเงางาม นอกจากนี้อัญชันดอกสีม่วงยังใช้แก้ฟกช้ำ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น คั้นน้ำนำไปทำขนม ทำน้ำสมุนไพรแก้ร้อนใน และดอก ยอดอ่อน ฝักอ่อนของอัญชันทั้งสองสีนำมารับประทานเป็นผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกได้ อัญชันอยู่ในกลุ่มพืชที่มีสรรพคุณบำรุงสมอง มีสารแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกำจัดและป้องกันสารพิษไม่ให้ทำความเสียหาย ก่อเซลล์ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง และโรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมองเสื่อม เบาหวาน ความดันโลหิต นอกจากนี้ดอกอัญชันยังใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหลายประเภท โดยเฉพาะแชมพูสระผมและครีมนวดผม.


Subject : อาหาร. อัญชัน. สมุนไพร. อัญชัน -- แง่โภชนาการ. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร. อาหารเพื่อสุขภาพ.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com

sweet-potato-152424.jpg - 245.14 kB

Author : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร.
Source : กสิกร 93, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2563) 74-79
Abstract : มันเทศ (Ipomoea batatas L.) เป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของโลก เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ในมันเทศเนื้อสีขาว ประกอบด้วยปริมาณแป้งสูงถึงร้อยละ 21.3-30.7 โดยน้ำหนักสด นอกจากการบริโภคมันเทศเป็นอาหารแล้ว มีการพัฒนาทำธุรกิจแปรรูปมันเทศเพื่อทำเป็นแป้งมันเทศ นำมาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ส่วนผสมอาหารเด็ก วุ้นเส้น แอลกอฮอล์ ตลอดจนใช้เป็นอาหารว่าง ประเภทขนมขบเคี้ยวต่างๆ อีกทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล มันเทศที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น มันเทศเนื้อสีขาว สีม่วง สีส้ม และสีเหลือง ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นมันเทศเพื่อการบริโภคสดมีปริมาณแป้งค่อนข้างต่ำ ไม่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นแป้งมันเทศ ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จึงทำการผสมและปรับปรุงพันธุ์มันเทศ เพื่อให้ได้พันธุ์มันเทศสำหรับอุตสาหกรรมแป้งที่ให้ผลผลิตสูงมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ 20 มีคุณภาพดี และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมแป้ง โดยมันเทศพันธุ์พิจิตร2 ให้ผลผลิตและปริมาณแป้งสูง เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้ง ทั้งในรูปแบบแป้งฟลาว (flour) และแป้งสตาร์ช (starch) เพื่อทดแทนแป้งจากพืชชนิดอื่น ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันเทศพันธุ์พิจิตร2 เพื่อขยายพันธุ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งต่อไป.


Subject : มันเทศ. อาหาร. พืชให้แป้ง. มันเทศ -- การแปรรูป. อุตสาหกรรมแป้งทำอาหาร. การแปรรูปผลิตผลเกษตร. ผลิตผลเกษตร.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com

Jiaogulan-152423.jpg - 79.10 kB

Author : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย.
Source : กสิกร 93, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2563) 58-61
Abstract : ปัญจขันธ์ หรือ เจียวกู่หลาน (Jiaogulan) เป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ส่วนของใบและลำต้นมีสารสำคัญจำพวก Saponins สารที่พบมีชื่อเฉพาะว่า gypenosides คล้ายที่พบในโสมคน ที่เรียกว่า ginsenosides โดยพบในส่วนใบมากกว่าลำต้น ส่วนมากนิยมนำมาแปรรูปเป็นชาสำหรับดื่มแก้กระหาย มีการศึกษาสารออกฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาในประเทศจีน พบว่า ปัญจขันธ์ ประกอบด้วยตัวยา 82 ชนิด มีตัวยาที่เหมือนโสมคน 4 ชนิด ได้แก่ ginsenosides Rb1 Rd และ F3 สรรพคุณของปัญจขันธ์ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล ในประเทศไทย นิยมปลูกปัญจขันธ์ในแถบภาคเหนือเนื่องด้วยสภาพความเหมาะสมของดินและสภาพอากาศ แต่ปัจจุบันยังขาดพันธุ์ปัญจขันธ์ที่เหมาะสม เนื่องจากพันธุ์เดิม คือ พันธุ์สิบสองปันนา ซึ่งเป็นพันธุ์จากประเทศจีน เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง แต่ปริมาณสารซาโปนินอยู่ในระดับปานกลาง เหตุเพราะมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ไม่ดี ดังนั้น ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายจึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ปัญจขันธ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตและสารซาโปนินสูงกว่าพันธุ์เดิม.


Subject : สมุนไพร. ปัญจขันธ์. ยา. ซาโปนิน. Saponins.
แหล่งที่มาของภาพ : https://www.ifit4health.com