fruits-152415.jpg - 106.86 kB

Author : กองบรรณาธิการกสิกร.
Source : กสิกร 93, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2563) 24-28
Abstract : เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนของฤดูกาล มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ร่างกายต้องปรับอย่างรวดเร็วเพื่อรับกับอุณหภูมิภายนอก อาจจะทำให้เกิดโรคได้ โดยโรคที่คนส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาเป็นประจำ คือ โรคหวัด ซึ่งการรับประทานผลไม้เป็นประจำและปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันโรคหวัดได้ดี เนื่องจากผลไม้อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ โดยเฉพาะวิตามินซีที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคหวัด และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ผลไม้ที่ช่วยต้านหวัด ได้แก่ มะขามป้อม ลิ้นจี่ มะยม ฝรั่ง กีวี สับปะรด เสาวรส พลับ เคพกูสเบอร์รี่ ส้ม มะนาว มะละกอ แอปเปิ้ล และแตงโม.


Subject : ผลไม้. ฝรั่ง. ผลไม้ -- แง่โภชนาการ. ลิ้นจี่. มะขามป้อม. มะยม. กีวี. สับปะรด. ส้ม. ไข้หวัด. มะนาว. มะละกอ. แอปเปิ้ล. เคพกูสเบอร์รี่.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com

bananas-152414.jpg - 132.72 kB

Author : โกเมศ สัตยาวุธ.
Source : กสิกร 93, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2563) 21-23
Abstract : กล้วย ถือเป็นพืชอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดเป็นอาหารอายุวัฒนะและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในภาวะที่อ่อนแอ โดยกล้วยมีแป้งเป็นส่วนประกอบร้อยละ 33.1 เมื่อนำมาแปรรูปเป็นแป้งกล้วยแล้วสามารถคงคุณค่าทางอาหารได้สูไม่ว่าจะเป็น เพคติน แทนนิน จึงทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในรูปแบบแป้งต้านทานการย่อย (Resistance Starch) ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างง่ายและสามารถขยายผลสู่การส่งเสริมการผลิตระดับอุตสาหกรรมได้.


Subject : อาหาร. กล้วย. ผลิตภัณฑ์กล้วย. ผลไม้. อาหารเพื่อสุขภาพ. การแปรรูปผลิตผลเกษตร. นวัตกรรมทางการเกษตร. พืชให้แป้ง.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com

diet-152412.jpg - 40.03 kB

Author : ประพจน์ เภตรากาศ
Source : ฉลาดซื้อ 26, 230 (เม.ย. 2563) 62-63
Abstract : การลดน้ำหนักมีหลายวิธี บางคนใช้ผสมหลายวิธี การอดอาหารแบบ 16:8 หรืออดอาหารนาน 16 ชั่วโมง และกินอาหารไม่เกิน 8 ชั่วโมง กำลังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว เพราะง่าย สะดวก และยืดหยุ่น เข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคน ในขณะที่การลดน้ำหนักวิธีอื่นๆ ค่อนข้างยุ่งยาก เข้มงวดวิธีนี้สามารถทำซ้ำๆ ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เช่น สัปดาห์ละ 1 หรือ 2 ครั้ง การอดอาหารใน 16 ชั่วโมงของแต่ละวัน ห้ามกินอาหารยกเว้นน้ำ เครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาล ส่วน 8 ชั่วโมง ให้กินอาหารและของว่างตามปกติ ส่วนใหญ่นิยมอดอาหารในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลานอนและกินอาหารในช่วงเที่ยงของวันรุ่งขึ้น.


Subject : อาหาร. อาหาร -- แง่โภชนาการ. ทุพโภชนาการ. โภชนาการ. การควบคุมน้ำหนัก.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com

Dried_squid_-_152410.jpg - 398.30 kB

Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 230 (เม.ย. 2563) 25-31
Abstract : หมึกแห้งหรือปลาหมึกแห้ง ส่วนใหญ่ทำจากหมึกกล้วย เป็นวิธีถนอมอาหารเพื่อเก็บเอาหมึกไว้รับประทานได้นานๆ มีวางขายทั่วไปตามท้องตลาดและร้านขายของฝากจำพวกอาหารทะเลแห้ง มีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้านค้าต่างจังหวัด และห้างออนไลน์จำนวน 13 ตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์พบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักประเภทปรอท ตะกั่ว และแคดเมียมในปริมาณแตกต่างกัน แม้ว่าการปนเปื้อนของตะกั่วและปรอทนั้นจะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนด แต่ยังคงมีการปนเปื้อนของแคดเมียมในตัวอย่างหมึกแห้งเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีการตกค้างในปริมาณสูงกว่าเกณฑ์ คือ เกิน 2 มก./กก. อย่างไรก็ตาม อาหารทะเล เช่น หมึกแห้ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการพบโลหะหนักปนเปื้อน เนื่องจากเป็นการตกค้างจากสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ยากต่อการจัดการ เพราะจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการไปตรวจสอบหาแหล่งที่มาของตัวอย่างปลาหมึกทั้งหลายที่มีผลการตกค้างของแคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคจะทำได้ก็คือ การเลือกบริโภคหมึกแห้งอย่างพอเหมาะ ไม่บ่อยครั้งจนเกินไป.


Subject : ปลาหมึก. อาหาร. การถนอมอาหาร. โลหะหนัก. การปนเปื้อนในอาหาร. อาหารหมึก -- การแปรรูป. อาหารแปรรูป. อาหารแห้ง.
แหล่งที่มาของภาพ : https://esanunity.com