โปรตีนจากแมลงและพืชได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยปัจจัยพื้นที่การผลิตอาหารของโลกที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ความต้องการอาหารมีปริมาณมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแมลงบริโภคได้ เพื่อประโยชน์ทางการค้าด้วย เทคโนโลยีการเลี้ยงจิ้งหรีดหนึ่งในเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ วว. นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี ที่จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้บริโภค สร้างความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการสู่ระดับสากลโดยได้พัฒนาและวิจัยแมลงที่เป็นแหล่งโปรตีน พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “อาหารสุขภาพอุดมโปรตีนจากจิ้งหรีด” สู่เชิงพาณิชย์ ชี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต มีปริมาณโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ ผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานสากล

ผู้ร่วมการแข่งขัน นอนหลับในการแข่งขัน 2024 Power Nap contest ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อ 18 พ.ค. 2024 (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

เกมการแข่งขันที่หลายคนอยากได้ชัยชนะ สำหรับการแข่งซ่อนตาดำ ที่เกิดขึ้นในกรุงโซล ของเกาหลีใต้ เมื่อวันเสาร์ บรรดาชาวโสมขาวมาแข่งกันหลับตาผ่อนคลาย ในการแข่งขันงีบหลับ ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการนอนหลับ ซึ่งตอนนี้เกาหลีใต้กำลังประสบปัญหาด้านคุณภาพการนอนหลับในระดับที่ย่ำแย่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ‘ท็อปส์’ เดินหน้าภารกิจสร้างโลกยั่งยืน มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 โดยการใช้ ‘อีโคแพคเกจจิ้ง’ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกสำหรับเนื้อสัตว์ ที่ทำจากเยื่อพืช-สลายไวใน 45 วัน ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบเดิม

นางศรัณยา เทียนถาวร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ดร. คริสเตียน โรแลนด์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล นายโจฮัน ดีทอย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน นางสาวอมราพร รัญเสวะ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล และนายจุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ เอไอเอ เวลเนส ร่วมเปิดตัว AIA Goodie Foodie Truck

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางศรัณยา เทียนถาวร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมด้วย นายโจฮัน ดีทอย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน ดร. คริส-เตียน โรแลนด์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล และ นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เดินหน้าจัดกิจกรรม AIA Food Fighter เพื่อมุ่งลดปัญหาขยะอาหารล้นโลก (Food Waste) ซึ่งปัญหาขยะอาหารถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก