ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัว นวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน “อควาเจด” (AquaJade) ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อควบคุมโรคระบาด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่มีความท้าทายในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้พัฒนาขึ้นโดย ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และ ดร.เพทาย จรูญนารถ นักวิจัยไบโอเทค สวทช. โดย “อควาเจด” มีศักยภาพกระตุ้นความสามารถของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ช่วยจัดการกับความเสียหายจากโรคระบาดและส่งเสริมแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA ร่วมกับ กรมอนามัย แนะนำและส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ซึ่งเป็น Application เพื่อสุขภาพ และมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย อาทิ การแจ้งเตือนมลพิษของแต่ละพื้นที่เช่น ค่าฝุ่น PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียม ค่าคุณภาพอากาศ AQI และ PM10 จากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษ/ ข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงข้อมูลฝนและอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ในปัจจุบันปัญหาในการกำจัด “ขยะ” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของทุกๆ ประเทศทั่วโลกที่ต้องรีบแก้ไข เนื่องจากปัญหานี้มีผลกระทบเป็นวงกว้าง และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ต่อมไทมัสจะเหี่ยวแห้งไปหลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ต่อมขนาดเล็กที่อุดมด้วยไขมัน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังกระดูกสันอกและด้านหน้าของหัวใจ ถือเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่เรียกว่าต่อมไทมัส (Thymus gland)