นับตั้งแต่อดีตก่อนมีการใช้ปฏิทินสากล การใช้ตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นสิ่งกำหนดวันสำคัญ ได้ถูกใช้กันมาอย่างยาวนาน เช่น เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ก็ได้มีการใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นสิ่งกำหนดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกัน และยังทำให้เราได้รู้อีกว่า โลกของเราได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบวงโคจร และได้เริ่มต้นวงโคจรรอบใหม่อีกครั้ง

นายแพทย์โรเบิร์ต มอนต์โกเมอรี ผู้อำนวยการ NYU Langone’s transplant institute เตรียมไตหมูสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้กับชายที่มีภาวะสมองตาย ในนิวยอร์ก 14 ก.ค. 2023 (เอพี)

ข้อมูลจากแพทย์ระบุว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการการปลูกถ่ายอวัยวะในสหรัฐฯ เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ได้รับการปลูกถ่ายเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ ดังนั้นศัลยแพทย์คนหนึ่งที่ NYU จึงพยายามผลักดันกระบวนการซีโนทรานซ์แพลนเทชั่น (Xenotransplantation) หรือกระบวนการที่นำอวัยวะของสัตว์มาปลูกถ่ายให้แก่มนุษย์ ซึ่งในสหรัฐฯ ขั้นตอนนี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะทั่วโลก

เมื่อวันพุธ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Environmental Protection Agency หรือ EAP ของรัฐบาลสหรัฐฯประกาศมาตรฐานของประเทศเป็นครั้งเเรก เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีเป็นพิษที่พบได้ตามของใช้ในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ (Hub of Talents on Air Pollution and Climate – HTAPC) ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนประเทศไทย อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต” เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและบทเรียนเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอากาศจากวันนี้ต่อไปในอนาคต และแก้ไขปัญหามลพิษอากาศในประเทศไทยให้ได้มาซึ่งอากาศสะอาดสำหรับประชาชนต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งมี ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ และ นายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ กล่าวต้อนรับในการเสวนาครั้งนี้ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร