Purity Gakuo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kuza Freezer

บริษัท Kuza Freezer ในเมืองมอมบาซา ประเทศเคนยา ใช้ขยะพลาสติกที่เก็บได้จากชายหาดมาทำตู้แช่แข็งพลังงานโซลาร์เซลล์ ขนาดความจุ 70 ลิตร สำหรับแช่ปลา อาหารสด ล่าสุดดัดแปลงติดตั้งตู้ไว้ที่ท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อส่งอาหารสดๆ ถึงปลายทาง

ปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเพราะในปี 2562 พบว่าทั่วโลกมีปริมาณอาหารขยะมากกว่า 931 ล้านตัน จากการรายงานของ Food Waste Index Report 2021 โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ (UNEP) ซึ่งนอกจากจะเป็นการทิ้งอาหารให้สูญเปล่าแล้วยังเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2565 โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบว่าในปี 2565 มีขยะอาหารสูงถึง 9.68 ล้านตัน โดยคิดเป็นสัดส่วนของขยะอาหารในขยะมูลฝอยชุมชนสูงถึง 38% ซึ่งขยะอาหารส่วนมากจะเป็นเปลือกผลไม้และส่วนที่รับประทานไม่ได้ การจัดการขยะอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้อีกครั้งจึงเป็นหนทางสำคัญในการแก้ปัญหา เพียงแต่วิธีการนี้ก็ยังไม่ถูกใช้อย่างจริงจัง

งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกับความเร็วในการหมุนของโลกและอาจส่งผลต่อวิธีการที่มนุษย์ใช้นับเวลา

กราฟฟิกแสดงให้เห็นถึงการที่อุตสาหกรรมการบินใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยื่นที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร

เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) ถูกนำเสนอขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการบิน แต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่า หากการเดินหน้าผลิตเชื้อเพลิงแบบนี้เกิดขึ้นแบบผิด ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อภาวะโลกร้อนอาจแย่กว่าที่เป็นอยู่ได้