วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2563

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ต่อยอดความเชื่อมั่นงานนวัตกรรมสู่อนาคต

       โดย ปรีชา คำแหง  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์กะปิอัดก้อน..ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค

       โดย เจนจิรา อยู่พะเนียด นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสได้จริงหรือ

       โดย จรวยพร แดงจิ๋ว นักวิทยาศาสตร์ 

การสอบเทียบกล้องสำรวจ (The calibration of theodolites)

       โดย วันชัย ชินชูศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Safety Determination of Novel Foods)

       โดย อภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์

เอกสารมาตรฐานในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

       โดย อุดมลักษณ์ เวียนงาม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Science สไตล์สนุก : “…ถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่า...”

       โดย สุชารัตน์ เกาะแก้ง นักจัดการงานทั่วไป

รอบรู้ รอบโลก : ไบโอพลาสติกทางเลือกรักษ์โลกที่ทั่วโลกใส่ใจ

       โดย กิตติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ศัพท์วิทย์น่ารู้ : “NQI Drive Innovation”

       โดย พรพรรณ ปานทิพย์อำพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ