Author : ธาวิดา ศิริสัมพันธ์.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 717 (15 เม.ย. 2563) 113-115
Abstract : ไก่ประดู่หางดำ เป็นไก่ที่มีไขมันต่ำ โปรตีนสูง มีกรดยูริกที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์น้อย จึงเหมาะกับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแบรนด์ป้าหล้า มีทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ คือ ไส้อั่วไก่ประดู่หางดำ ไก่ประดู่หางดำอบรมควัน ไก่ประดู่หางดำต้มน้ำปลา และไก่ประดู่หางดำนึ่งสมุนไพร โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับมาตรฐาน อย. และพัฒนามาตรฐานเพิ่มขึ้น เข้าสู่มาตรฐานโอท็อปตั้งแต่ 3-5 ดาวซึ่งในบทความได้ยกตัวอย่างขึ้นตอนการแปรรูปไก่ประดู่หางดำนึ่งสมุนไพรอย่างละเอียด ผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้สามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 6 เดือน หากเก็บนานกว่านี้คุณค่าทางอาหารและรสชาติจะละลายไปกับน้ำแข็งทั้งหมด.

Subject : อาหาร. อาหารแปรรูป. การปรุงอาหาร (ไก่). ไก่. ไก่ – พันธุ์ประดู่หางดำ.