ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า สัญญาณต่างๆ ที่เป็นตัวเตือนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น ได้แก่การเปลี่ยนแปลงความเร็วของการเขียน คุณภาพเสียงเเละการเลือกใช้คำ ตลอดจนวัยรุ่นหยุดเรียนอยู่บ้านบ่อยเเค่ไหน

เสินเจิ้นเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของจีนที่ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือการเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมด

กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม “เดนตีสแกน”

นักวิจัยเปลี่ยนดินแดนในที่ห่างไกล และไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนมากที่สุดในโลก ให้กลายเป็น “ห้องแล็บกลางแจ้ง” เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร