กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม “เดนตีสแกน”

นักวิจัยเปลี่ยนดินแดนในที่ห่างไกล และไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนมากที่สุดในโลก ให้กลายเป็น “ห้องแล็บกลางแจ้ง” เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร

ยาต้านเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดจากกล้วยไม้-ฟองน้ำทะเลสีน้ำเงิน และ สารตั้งต้นมูลค่าสูงจากคาร์บอนไดออกไซด์ เป็น 2 ใน 10 ผลงานวิจัยรางวัลจากสกว.และสกอ.

'คอสตาริกา’ ประเทศเล็กๆ ในอเมริกากลาง อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ฟื้นฟูธรรมชาติ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างจริงจัง