ถังขยะ [WO 97/38,924 ]  Abstract    Fulltext

abstractการปิด-เปิดของฝาถังขยะขึ้นอยู่กับการบังคับก้านเหล็กที่เชื่อมต่อกัน คานที่อยู่ตรงมุมด้านล่างของถัง ซึ่งเมื่อ ออกแรงกดจะทําให้ฝาถังกระดกขึ้น