เครื่องกำจัดขยะยางรถยนต์ [US 5,785,263]  Abstract    Fulltext

abstractขยะยางรถยนต์จะถูกตัดเป็นชิ้นๆและบดให้เป็นผง เศษยางและเส้นใยโลหะที่ปนกันอยู่บนสายพานจะถูกแยกออกจากันด้วยแม่เหล็ก ทำให้สามารถนำเศษยางและเส้นใยโลหะไป รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น