กับดักหนู [US 4,819,368]  Abstract    Fulltext

abstract : กับดักหนูทำด้วยกระป๋องอลูมิเนียมใส่เครื่องดื่ม เจาะรูที่ก้นและฝากระป๋อง เพื่อสอดท่อร้อย ยางรัด สลักหัวท้ายเพื่อรั้งให้ฝากระป๋องเปิดค้างอยู่เมื่อหนูกินเหยื่อจะทำให้สลักหลุดฝากระป๋องจึงปิดลง