ยาแก้ปวดทำจากหอยทากทะเล [US 20070,129,363A1]  Abstract    Fulltext

abstractพิษหอยทากทะเลสามารถนำมาใช้เป็นยาระงับปวดได้ดี เพราะมีผลต่อการถ่ายเทแคลเซียมเข้า-ออกของเซลประสาทและกล้ามเนี้อ สารพิษนี้จัดอยู่ในกลุ่ม N-type calcium channels ซึ่งใช้ระงับอาการปวดรุนแรงในผู้ป่วยมะเร็งได้