กระบวนการผลิตน้ำผึ้งก้อน [US 5,356,650]  Abstract    Fulltext

abstractน้ำผึ้งที่จะนำมาหล่อให้เป็นก้อน จะต้องผ่านกระบวนการขจัดน้ำออกในภาวะสูญญากาศ โดยค่อยๆทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ประมาณ 40 – 90 องศาเซลเซียส ภายใน 12 ชั่วโมงก่อน