เครื่องเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน [US 4,255,896]  Abstract    Fulltext

abstract เครื่องเพาะปลูกพืชนี้ประกอบด้วยท่อวางเรียงเป็นชั้นๆ และมีท่อเชื่อมติดต่อถึงกันหมดภายในท่อบรรจุน้ำและอาหารที่ปราศจากเชื้อสำหรับปลูกพืช ด้านบนของท่อเจาะเป็นรูและมี จุกที่ปิดสนิทกันการะเหยของน้ำและสิ่งปนเปื้อนจากน้ำฝนและอากาศ และใช้เป็นตัวพยุงให้ต้นไม้ตั้งอยู่ได้