วิธีตรวจหาจุลินทรีย์ในอิมัลชั่น / สารแขวนลอย [US 6,627,413]  Abstract    Fulltext

abstractการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการตรวจหาเติมลงในตัวอย่างที่ต้องการตรวจ จะทำให้จุลินทรีย์หลุดออกจากสารที่มันยึดเกาะ ทำให้สามารถนำมาตรวจวิเคราะห์ได้ สัดส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เติม คือ 1 : 0.1 – 1 : 100