ตะกร้อสอยผลไม้ [US 4,471,604]  Abstract    Fulltext

abstractตะกร้อสอยผลไม้นี้ นอกจากจะสามารถปรับความยาวของด้ามจับแล้ว ซี่ที่ติดขอบห่วงสำหรับยึดปากถุงรองรับผลไม้ ยังช่วยปลิดผลไม้ให้ร่วงลงถุง เพราะสามารถบิดได้