ฝุ่นทาเปลือกตา [US 4,534,963]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องสำอางทาเปลือกตานี้มีส่วนผสมของรงควัตถุ ที่มีความัมนคล้ายมุก เช่น มุกธรมชาติ, ไมก้า, บิสมัทออกซีคลอไรด์ ไททาเนทไมก้า และตัวประสานซึ่งเป็นไขสังเคราะห์ (Synthetic Wax)