กระดาษสำหรับมวนบุหรี่ [WO 85/04,080]  Abstract    Fulltext

abstract : กระดาษมวนบุหรี่ที่ทำด้วยสารท่ประกอบด้วยกรดซิตริค แมกนีเซียม ซิเตรต แมกนีเซียม อะซิเตต,กรดทาร์ทาริค, กรดอะซีติค, กรดแลคตริค, น้ำตาล, น้ำนมที่ไม่มีไขมันและหางนม จะมีควันน้อยและเผาไหม้ช้า ให้น้ำมัน (Tar) และคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่เกิดจากบุหรี่ที่เผาไหม้ลดลง