แป้งสำหรับดักแมลง [WO 85/04,074]  Abstract    Fulltext

abstractแป้งสำหรับดักแมลง ประกอบด้วย แป้ง ข้าวโพด เป็นตัวล่อแมลงและยาฆ่าแมลงผสมกัน โดยทำให้แป้งจับตัวกันด้วยน้ำหรือผสมกันภายใต้อุณหภูมิและความดันที่ทำให้แป้งสุก เพื่อให้จับตัวยาฆ่าแมลงไว้ด้วย