วิธีลอกภาพถ่ายติดบนผืนผ้า [US 4,216,286]  Abstract    Fulltext

abstract ขั้นตอนในการลอกภาพถ่ายและนำไปติดบนผ้า มีดังนี้ 1. ลอกภาพถ่ายออกจากกระดาษ อัดรูปโดยแช่รูปถ่ายในน้ำยาสระผมไม่มีสีเจือปน เข้มข้น 0.38 – 0.75 % โดยปริมาตร และมีอุณหภูมิประมาณ 80-100 ๐ F 2 นำภาพที่ลอกได้วางบนแผ่นฟิล์มใสโพลีเอทิลีน หนา 0.0005 นิ้ว โดยเอาด้านหน้าภาพคว่ำติดแผ่นฟิล์มและค่อยๆ รีดเอาน้ำยาออก 3. เอาผ้าผืนที่เตรียมไว้วางทับบนหลังภาพที่ทาด้วยกาว 4. รีดทับด้วยความร้อนประมาณ 300 ๐ - 500 ๐ F โดยพ่นน้ำลงบนภาพถ่าย