การสกัดวุ้นจากสาหร่าย [US 7,018,635]  Abstract    Fulltext

abstractการอัดรีด (extrusion) สาหร่ายที่ผ่านการย่อยด้วยด่างและขจัดด่างออกด้วยกรด โดยมีปริมาณสาหร่ายในน้ำเกลือไม่เกินร้อยละ 25 โดยน้ำหนักและเกลือไม่เกินร้อยละ 15 จะช่วยให้วุ้นที่สกัดได้มีสีอ่อน เพราะความร้อนที่เกิดในกระบวนการอัดรีดไม่สูงมากจนทำให้น้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบของวุ้นเปลี่ยนสี และกรรมวิธีนี้จะทำให้ได้วุ้นอย่างน้อยร้อยละ 65 โดยน้ำหนัก และมีกรดที่ไม่ละลายน้ำปนร้อยละ 2