ระบบกลั่นน้ำด้วยพลังลมและแสงอาทิตย์ [US 7,771,568]  Abstract    Fulltext

abstractระบบประกอบด้วยกังหันลมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ปั้มและรักษาระดับน้ำทะเลในระบบ รวมถึงการแจกจ่ายน้ำที่กลั่นได้ น้ำทะเลจะระเหยและกลั่นตัวภายในห้องกลั่นด้วยความร้อนที่เกิดจากการรวมแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านผนังที่โปร่งแสงด้วยเลนส์ และใช้วัสดุดูดกลืนความร้อนบุผนัง นอกจากนี้ ยังมีระบบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นน้ำด้วย