เครื่องฉีดพ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยลดมลพิษ [WO 2010/016,754]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องฉีดพ่นไทเทเนียมไดออกไซด์นี้ช่วยลดมลพิษที่มาจากก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ โดยการฉีดพ่นเพื่อสร้างชั้นผิวเคลือบของไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในการทำถนนหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น กระเบื้องหลังคา เป็นต้น ซึ่งไทเทเนียมไดออกไซด์จะช่วยในการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ให้กลายเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษได้