การสกัดเจลาตินและเกลือโครเมี่ยมจากเศษหนัง [US 7,077,966]  Abstract    Fulltext

abstractการสกัดเจลาตินใช้กรดอินทรีย์ย่อยเศษหนังที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แล้วกรองเอาส่วนที่ไม่ย่อยสลายออก หลังจากนั้นจึงแยกเจลาตินออกจากเกลือโครเมี่ยมด้วย ion exchange resins กรรมวิธีนี้จะได้เจลาตินจากคอลลาเจน เกลือโครเมี่ยมสำหรับฟอกหนัง และกรดที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้