รถเข็นอเนกประสงค์ [US 5,318,311]  Abstract    Fulltext

abstractรถเข็นเด็กปรับเป็นรถสำหรับเด็กเข็นเล่นได้ โดยยกเอาส่วนที่เป็นที่นั่งออก และปรับลดความสูงของมือจับลงมา ส่วนล้อด้านหน้าที่หมุนได้จะช่วยให้สามารถเข็นรถไปในทิศทางต่างๆ ได้ง่าย