วิธีการผลิตสารสกัดจากเมล็ดลำไย [US 2012/0,177,761]  Abstract    Fulltext

abstractการผลิตสารสกัดจากเมล็ดลำไย เริ่มต้นจากการเลือกใช้เอทานอล 20-95 % อุณหภูมิ 70 - 90 องศาเซลเซียส เป็นตัวทำละลาย ใส่เมล็ดลำไยที่บดแล้วลงไปในตัวทำละลายเป็นเวลา 1 - 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงกรองสารสกัดที่ได้ ซึ่งในสารสกัดจากเมล็ดลำไยนี้ ประกอบไปด้วย corilagin, ellagic acid, และ gallic acid ที่สามารถช่วยรักษาอาการอักเสบ ติดเชื้อ รักษาบาดแผล รักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูง และยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์