การเผาผนึกที่อุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตเซรามิกและวัสดุคอมพอสิต [US 2017/0,088,471]  Abstract    Fulltext

abstractการเผาผนึกที่อุณหภูมิต่ำไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส สำหรับผลิตเซรามิกและวัสดุคอมพอสิตที่มีอนุภาคของสารประกอบอนินทรีย์อย่างน้อย 1 สารเป็นองค์ประกอบ โดยใช้ตัวทำละลายที่สามารถละลายบางส่วนของสารประกอบอนินทรีย์นั้นได้เป็นสารผสม เมื่อให้ความดันและความร้อนเพื่อระเหยตัวละลายและบดอัดสารประกอบอนินทรีย์จนได้วัสดุคอมพอสิตหรือเซรามิก