หมวกนิรภัยเสริมออกซิเจน [US 2010/0,300,435]  Abstract    Fulltext

abstractหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคสำหรับรถจักรยานยนต์ที่สามารถเปลี่ยนอากาศเสียและมลพิษ ให้เป็นออกซิเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับออกซิเจนสำหรับการหายใจเมื่อมีการขับขี่ผ่านบริเวณที่มีการปนเปื้อนมลพิษในบรรยากาศ อากาศจากภายนอกเมื่อผ่านเข้าสู่ภายในหมวกแล้วจะเข้าสู่รังผึ้งสำหรับกรองอากาศที่เคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี สามารถเปลี่ยนโอโซนเป็นออกซิเจนได้ และยังสามารถเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และเปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำได้