เป็น Application ที่สำนักหอสมุดฯได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงข้อมูล e-book ผ่าน Mobile devices ของท่านได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ท่านสามารถใช้งานโดยติดตั้ง Application ผ่าน QR Code ด้านล่าง รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งมีรายการดังนี้Library Automation

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาหนังสือ/วารสารและบทความวารสารที่มีในสำนักหอสมุดฯ ทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และ e-book เพียงติดตั้ง Application และเลือกหน่วยงาน DSS นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือและประวัติการใช้งานของท่านได้ เช่น ประวัติการยืม-คืน การจอง และประวัติการสืบค้น

DSS Science ebook

เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับยืมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่สำนักหอสมุดฯจัดหามาให้บริการซึ่งเป็นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่เผยแพร่ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานสามารถยืมหนังสืออ่านแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ผ่าน Smartphone Tablet หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ มีหนังสือกว่า 1,500 เล่ม

2-ebook

เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับยืมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่สำนักหอสมุดฯจัดหามาให้บริการซึ่งเป็นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่เผยแพร่ฟรีและหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถยืมหนังสืออ่านแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ผ่าน Smartphone Tablet หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ มีหนังสือกว่า 500 เล่ม