สำนักข่าวซินหวา สื่อทางการจีน รายงาน (16 ม.ค.) สถาบันวิทยาศาสตร์กายภาพแห่งเหอเฝย สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้พัฒนาสารป้องกันที่สามารถลดผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชที่มีต่อพืชได้

การใช้สารกำจัดวัชพืชเป็นขั้นตอนทั่วไปในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืชหรือต้นไม้ที่ไม่ใช่เป้าหมาย ถึงขั้นตายหรือให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง
อู๋เจิ้งเหยียน ผู้นำการวิจัยเรื่องนี้จากสถาบันฯ ระบุว่า สารป้องกันดังกล่าวสามารถปรับสถานะเป็นได้ทั้งไฮโดรฟิลลิก (Hydrophilic) และไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) หรือสถานะชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำ จากการสัมผัสกับรังสีอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตบนใบของพืชที่เพาะปลูก
ในสภาวะไม่ชอบน้ำ ความสามารถในการยึดเกาะของสารดังกล่าวจะลดลง จึงช่วยปกป้องพืชผลได้ ขณะที่ในสภาวะไม่ชอบน้ำ สารดังกล่าวจะช่วยให้ส่วนใบของพืชดูดซับปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“สารชนิดนี้มีหน้าที่คล้าย ‘เกราะ’ ของพืช มันสามารถใช้ได้มากกว่า 3 ครั้ง ทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการกำจัดวัชพืชในฤดูกาลเพาะปลูกได้ทั้ง 1 ฤดู” อู๋กล่าว
การค้นพบดังกล่าวได้รับการเผยแพร่โดยวารสารเคมีและวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Chemistry and Engineering) ของสมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society)

ที่มา : Manager online 16 มกราคม 2563  [https://mgronline.com/china/detail/9630000005111]