อว.ตั้ง 40 หน่วยปฎิบัติการดูแล 60,000 ยุวชนสร้างชาติ มอบ”ศุภชัย ปทุมนากุล” รองปลัด อว.รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโครงการยุวชนสร้างชาติ ไปเมื่อกลางเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา อว.ได้เดินหน้าดำเนินโครงการอย่างเข้มข้น เพื่อให้ยุวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สามารถนำศักยภาพของตนลงไปพัฒนาชุมชนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในเดือน มี.ค.นี้ อว.ได้เปิดตัวสู่เส้นทางยุวชนสร้างชาติบัณฑิตอาสาอุดรธานี พื้นที่นำร่องบ้านห้วยสำราญแหล่งปลูกไม้ดอกใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ภายใต้กิจกรรม “ยกระดับเกษตรพื้นบ้าน สู่เกษตรปลอดสาร มาตรฐาน GAP” ซึ่งบ้านห้วยสำราญ และจากนี้ จะมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ (Execution Body) เตรียมพร้อมเป็นพี่เลี้ยงเพื่อดูแลนักศึกษาและบัณฑิตที่ลงทำงานในพื้นที่กว่า 40 หน่วยงาน และในเดือน เม.ย.จะเปิดรับสมัครนักศึกษา และบัณฑิตอาสากว่า 60,000 คน ที่สนใจร่วมโครงการ โดยหน่วยปฏิบัติการจะช่วยพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา และบัณฑิต ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่ ก่อนจะส่งลงพื้นที่ทำงานจริงและขยายผลต่อในเดือน พ.ค.
"ผมเชื่อมั่นว่า ยุวชนคือผู้กำหนดอนาคตของประเทศ อว. จึงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้เยาวชนในโครงการยุวชนสร้างชาติทุกคนประสบความสำเร็จในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเอง ชุมชน และประเทศอย่างที่ตั้งใจ ทั้งนี้ โครงการยุวชนสร้างชาติ ได้มอบให้ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว.เป็นผู้รับผิดชอบ"
ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า โครงการยุวชนสร้างชาติ ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่ 1.โครงการยุวชนอาสา: สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 กลุ่มละ 8-10 คนแบบคละศาสตร์ (วิทย์-สังคม) เรียนรู้และพักอาศัยในชุมชนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (4-5 เดือน) และได้รับหน่วยกิตเทียบเท่าการเรียนในชั้นเรียนทั้งภาคเรียน 2.โครงการบัณฑิตอาสา: สำหรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี กลุ่มละ 8-10 คนแบบคละศาสตร์ (วิทย์-สังคม) ลงพื้นที่พักอาศัยและทำโครงการในชุมชนเป็นระยะเวลา 12 เดือน และ ­3.โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ : สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ และต้องการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสตาร์ทอัพ

ที่มา : Manager online 18 กุมภาพันธ์ 2563 [https://mgronline.com/science/detail/9630000016501]