ความกังวลในเรื่องของสุขภาพ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทำให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นงดรับประทานเนื้อสัตว์ ขณะที่เนื้อที่ทำมาจากพืชของบริษัท Beyond Meat Inc. และ Impossible Foods ที่กำลังได้รับความนิยมก็มีขายมากขึ้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตและตามร้านอาหาร

แต่สิ่งที่บางคนเรียกกันว่า "เนื้อสะอาด" หรือเนื้อที่ปลูกจากเซลล์ในห้องแล็บนั้น ยังคงเป็นแนวคิดที่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
ปัจจุบันบริษัทกว่า 24 แห่งกำลังทำการทดลองผลิตเนื้อปลา เนื้อวัว และเนื้อไก่ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจเหล่านี้คาดหวังที่จะเข้าสู่ตลาดเนื้อสัตว์ทางเลือก ซึ่งอาจมีมูลค่าถึง 140,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีพ.ศ. 2572
การคาดประมาณดังกล่าวมาจาก Barclay ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทางด้านการเงินแห่งหนึ่ง
Shiok Meats ผลิตเนื้อกุ้งในห้องแล็บโดยการนำเซลล์กุ้งมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ใส่สารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเข้าไป จนเซลล์เหล่านั้นกลายเป็นเนื้อกุ้งใน 4-6 สัปดาห์
Sandhya Sriram ผู้บริหารระดับสูงของ Shiok Meats กล่าวว่า ราคาเนื้อกุ้งที่ผลิตในห้องแล็บนี้ค่อนข้างสูง อยู่ที่กิโลกรัมละ 5,000 ดอลลาร์ ส่วนหมู หรือเกี๊ยวกุ้งเพียงชิ้นเดียวอาจมีราคาสูงถึง 300 ดอลล่าร์
Sriram หวังที่จะลดต้นทุนเนื้อกุ้งลงเหลือ 50 ดอลล่าร์ต่อกิโลกรัมภายในสิ้นปีนี้ และเธอยังหวังที่จะได้เซ็นสัญญาซื้อสารอาหารต้นทุนต่ำที่ช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์กุ้งฉบับใหม่อีกด้วย
ในปีหน้า Shiok Meats อาจกลายเป็นบริษัทแรกของโลกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผลิตจากเซลล์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Shiok Meats ยังจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของรัฐก่อน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการเนื้อที่เป็นทางเลือกของผู้คนจะเพิ่มมากขึ้น แต่หลายบริษัทที่ผลิตเนื้อสัตว์จากเซลล์ก็ยังคงต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตน
ที่สิงคโปร์ ผู้บริโภคหลายคนบอกว่าจะลองรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผลิตในห้องแล็บ อย่างเช่น คุณ Pet Loh อายุ 60 ปี กล่าวว่า เธอยินดีที่จะทดลอง แม้ว่าอาจจะไม่กล้าทานบ่อยนัก แต่ก็ยินดีที่จะซื้อและทดลอง เพราะสัตว์ทะเลมีจำนวนลดน้อยลงทุกวัน
Paul Teng ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มหาวิทยาลัย Nanyang Technological กล่าวว่า วิธีการใด ๆ ก็ตามที่จะสามารถสร้างโปรตีนจากสัตว์โดยที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นเรื่องที่ดี แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจกับผลลัพธ์เชิงลบต่าง ๆ ของการสร้างโปรตีนจากเซลล์เหล่านี้

ที่มา : Voice of Aemerica 24 กุมภาพันธ์ 2563 [https://www.voathai.com/a/lab-grown-shrimp/5282793.html]