สถาบันวิทยสิริเมธี-ศิริราช-ปตท. จับมือพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เผยรู้ผลเร็วเหมือนตรวจหญิงตั้งครรภ์ ต้นทุนถูกไม่ถึง 500 บาท ระบุใช้อุปกรณ์ในไทยทั้งหมด

วันนี้ (17 มี.ค.) ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เวลา 16.00 น.จะมีแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ดร.ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับชุดตรวจ COVID-19 ทาง VISTEC) โดยความสนับสนุนจาก ปตท.ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคนิค CRISPR Diagnostic เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งปัจจุบันต้องทำในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 4-6 ชั่วโมง ให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น และต้นทุนในการตรวจต่ำที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคนี้ของหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในประเทศไทย
ทั้งนี้ ผลการผลิตและทดสอบชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19 ในห้องปฏิบัติการ โดยคณะนักวิจัยของ VISTEC ได้ผลดังนี้
1. ลอง VISTEC Test Kit Diagnostics เพื่อตรวจจับไวรัส COVID-19 ได้ผลดีมาก การตรวจวินิจฉัยรวดเร็วเหมือนการทดสอบหญิงตั้งครรภ์
2. วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม มีการทดสอบ โดยการใช้เชื้อไวรัส COVID-19 ของจริง ที่ รพ.ศิริราช
3. ต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการจัดทำชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทุกอย่าง ในเมืองไทยประมาณ 15 US$ (ประมาณ 475 บาท)
กล่าวโดยสรุป
1. VISTEC สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตชุดตรวจจับไวรัส COVID-19 ได้สำเร็จในเวลาอันสั้น เป็นคณะแรกๆของโลก
2. ชุดตรวจวัดนี้ เมื่อผลิตเป็นจำนวนมากจะช่วยให้ไทยรับมือกับการระบาดของไวรัสระยะที่ 3 ได้ดียิ่งขึ้น เพราะ มีราคาถูกมาก ใช้เวลาตรวจสั้น มีความไวสูง และผลิตได้เองภายในประเทศ
3. VISTEC/ปตท. พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานของรัฐนำไปผลิตเป็นชุดตรวจในปริมาณมากๆ

ที่มา : Manager online 17 มีนาคม 2563 [https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000026934]