สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นักวิจัยในสหรัฐฯ ได้เริ่มการศึกษาว่ายาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีราคาถูกสองชนิด จะสามารถนำมาใช้ในการรักษาอาการจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่

     นักวิจัยที่ University of Minnesota เริ่มการศึกษาในสัปดาห์นี้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน และอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ของนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่ว่า ยารักษาโรคมาลาเรียที่มีชื่อว่า ไฮดร็อกซีคลอโรควีน (hydroxychloroquine) จะสามารถใช้ป้องกันหรือลดความรุนแรงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่ยารักษามาลาเรียชนิดนี้กำลังได้รับการทดสอบอยู่ในประเทศจีน ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส เช่นกัน
     นอกจากนี้ยังมีการทดสอบยาลดความดันโลหิต โลซาร์ทาน (losartan) ว่าจะช่วยรักษาอาการจากเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่เช่นกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาอาการจากเชื้อโควิด-19 โดยมีแต่เพียงวิธีดูแลรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นเท่านั้น ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มักมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แบบอ่อน ๆ ในช่วงแรก แต่ราว 20% อาจติดเชื้อรุนแรงที่อาจนำไปสู่อาการปอดอักเสบและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลานับปีกว่าที่จะมีสวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส ดังนั้นวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้

ที่มา : Voice of America 20 มีนาคม 2563  [https://www.voathai.com/a/coronavirus-generic-drugs/5336158.html]