สัตวแพทย์อเมริกันขอร้องให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงชะลอการนำสัตว์มาตรวจ หรือทำการผ่าตัดหากเลี่ยงได้ เพื่อที่ว่าเครื่องมือ เช่น เครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลสัตว์ จะได้ถูกนำไปใช้ช่วยชีวิตคนที่ป่วยจากโควิด-19

     อาจารย์ พอล ลุนน์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่า โรงพยาบาลสัตว์และโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ ซื้อเครื่องมือจากผู้จำหน่ายรายเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างของเครื่องมือเหล่านี้บางชนิด
ปัจจุบันเครื่องช่วยหายใจกำลังขาดแคลนตามโรงพยาบาลที่รับคนไข้โควิด-19 จำนวนมาก
     คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจสองเครื่อง และชุดใส่ป้องกันเชื้อโรคพร้อมด้วยหน้ากากหลายร้อยชุด ให้กับโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ในเมือง Raleigh นครหลวงของรัฐ และเขตใกล้เคียง
     อาจารย์ พอล ลุนน์ กล่าวด้วยว่า ในอเมริกามีโรงพยาบาสัตว์ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง 30 แห่ง และมีเครื่องช่วยหายใจรวม 70 เครื่อง ที่สามารถนำมาช่วยชีวิตคนได้ นอกจากนี้โรงพยาบาลสัตว์มีห้องผ่าตัด และห้องตรวจโรค ขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการรับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้จากโรงพยาบาลด้วย

ที่มา : Voice of America 27 มีนาคม 2563  [https://www.voathai.com/a/animal-hospital-coronavirus/5347418.html]