“หมออุดม”ขอบคุณสนช.ทบทวนตัดกรมอุดมศึกษาออก เชื่อมีอะไรโผล่มาขวางตั้งกระทรวงอุดมฯอีก ย้ำสกอ.ต้องไปอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ เพื่อประเทศไทยไปสู่ 4.0

วันนี้ (26ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า  การที่ตนคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ... พ.ศ. กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับฟังความเห็นของ 4 เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย และทบทวนโครงการสร้างภายในของกระทรวงการอุดมฯ โดยตัดกรมอุดมศึกษาออก และปรับฐานะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ แทน  ตนขอบคุณ และเชื่อว่าหลังจากนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หรือ ไม่น่าจะมีสิ่งใดโผล่เข้ามาอีก เพราะขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เสร็จสิ้นแล้ว และในการประชุมสนช.ส่วนใหญ่จะเห็นตามที่กรรมาธิการฯเสนอ เพราะถือว่าได้มอบหมายให้กรรมาธิการฯมาดูแลในรายละเอียดแล้ว จึงคิดว่าไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว ทุกอย่างค่อนข้างลงตัว  คาดว่ากระทรวงใหม่น่าจะเกิดได้ประมาณต้นเดือน มีนาคมนี้
     ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า  การที่ สกอ.เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงฯ นั้นสำคัญมาก เนื่องจากงานอุดมศึกษาต้องเป็นฐานและผู้นำ เพราะอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เน้นเรื่องพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจน จึงยกขึ้นมาเป็นชื่อของกระทรวง ดังนั้นหากอุดมศึกษาไม่มีบทบาทเป็นผู้นำ จะทำให้งานวิจัย นวัตกรรม งานด้านวิทยาศาสตร์ ไม่เกิด เราจะไม่สามารถเป็นประเทศไทย 4.0 ได้เลย   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ ต้องปรับแนวคิดในการทำงานใหม่จะไปควบคุมมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัยคอยกำกับดูแลอยู่ มีความเป็นอิสระ สำนักงานปลัดฯ จะเป็นหน่วยงานที่คอยเชื่อมโยงเรื่องงบประมาณ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทำให้สำเร็จตามพันธกิจที่เรามอบหมาย และในอนาคตอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มที่มีความพร้อม รัฐบาลก็จะสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทั้งหมด เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล( มทร. ) โดยเขียนไว้ในกฎหมาย

ที่มา : Dailynews online 27 ก.พ.62  [https://www.dailynews.co.th/education/695448]