สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนคว้า 3 รางวัล The Asia-Pacific Stevie Awards ยกระดับองค์กรครบเครื่องทั้งด้านการบริการ การพัฒนากำลังคน และการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอาเซียน

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า รางวัลสตีวี อวอร์ด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพอันโดดเด่นจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในระดับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมไปถึงบุคคลผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ยังเป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกย่องและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำเร็จและผลงานด้านบวกขององค์กร
“ในแต่ละปีจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลสตีวีอวอร์ดมากกว่า 10,000 ผลงาน จากทั่วทุกองค์กรใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก และในปีนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้รับถึง 3 รางวัล ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ของบุคลากรสถาบัน ได้แก่”
รางวัล GOLD STIVIE WINNER : A WARDS FOR INNOVATION IN CUSTOMER SERVICE ในกลุ่ม Non-profit โดยได้รับรางวัลประเภท GOLD WINNER ซึ่งในปัจจุบันสถาบัน ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแสงซินโครตรอนผ่านระบบออนไลน์ New Beamtime Application System โดยขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งในประเทศ ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน และประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ให้สามารถขอใช้บริการแสงซินโครตรอนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบสถานการขอใช้บริการ และตารางการใช้บริการแบบปัจจุบัน (real time) ผ่านเว็บไซต์ และมีการจัดการระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสืบค้น และรายงานสถิติต่างๆ ได้รวดเร็วฉับไว ซึ่งเป็นความสำเร็จในการให้บริการแสงซินโครตรอนของประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล
รางวัลถัดมาคือรางวัล GOLD STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN HUMAN RESOURCES ในหัวข้อ 360 Degree Feedback System for Administrative Personnel ในกลุ่ม Public Enterprise โดยได้รับรางวัลประเภท GOLD WINNER ซึ่งสถาบัน ได้จัดทำระบบเครื่องมือที่สะท้อนพฤติกรรมของบุคคล เพื่อสอบทานความพร้อม ความสามารถด้านภาวะผู้นำ สมรรถนะผู้นำในระดับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้นำต่อไป
อีกรางวัลหนึ่งคือ SILVER STIVIE WINNER : AWARDS FOR INNOVATION IN SCIENCE ในหัวข้อ Synchrotron IR Microspectroscopy at Siam Photon Laboratory โดยได้รับรางวัลประเภท SILVER WINNER ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบลำเลียงแสงทางด้านซินโครตรอนอินฟราเรดไมโครสเปคโตรสโครปี สำหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ผลักดันให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป
“สถาบันฯ ขอขอบคุณ สตีวีอวอร์ด ที่ให้เกียรติมอบรางวัลทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้ด้วย”ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ กล่าว

ที่มา [https://mgronline.com/science/detail/9620000039156]