กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โชว์ผลงานประเทศไทยลดถุงพลาสติกได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 8 เดือน 2,686 ตัน สั่งทุกหน่วยเร่งเดินหน้าโรดแมป ตั้งเป้าเลิกใช้พลาสติก 3 ชนิดในปีนี้ ก่อนเลิกใช้เด็ดขาด “หลอดดูด-แก้ว-ถุงพลาสติกหูหิ้ว-กล่องโฟม” ในปี 2565 “วันคุ้มครองโลก” จัดกิจกรรมปลุกคนไทยร่วมเคลื่อนโรดแมป แนะปรับพฤติกรรม “ปฏิเสธ” ถุงพลาสติกในทุกโอกาส เพื่อจับจ่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเล เป็นหนึ่งในตัวการคร่าชีวิตของสัตว์หายากและสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น เต่าทะเล วาฬ และอื่นๆ จนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยแต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และมีขยะพลาสติก ไม่น้อยกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ถือเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังทั้งนี้ รัฐบาลไทยมีความตระหนักและมอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศในส่วนของหน่วยงานราชการ อุทยานแห่งชาติ และสวนสัตว์ร่วมกันรณรงค์งดการให้บริการถุงพลาสติกและกล่องโฟมแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและประชาชนทำให้เฉพาะในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาที่สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกไปได้แล้วกว่า 1,300-1,500 ล้านใบ หรือประมาณ 2,686 ตัน ส่วนโฟมก็ลดลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้เดิมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากที่สุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่ประเทศไทยเคยรณรงค์เรื่องนี้มา
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังมีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เพื่อเป็นกรอบการทำงานด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายลดและเลิกการใช้พลาสติก แล้วหันมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย ภายในปี 2562 เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม, พลาสติกผสมสารออกโซ, และไมโครบีด และภายในปี 2565จะเลิกใช้เพิ่มอีก 4 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, หลอดพลาสติก ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับเด็ก คนชรา หรือผู้ป่วย, และแก้วพลาสติกแบบบางประเภทใช้ครั้งเดียว
“นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยพยายามผลักดัน ผมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภารกิจในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการฉวยจังหวะและโอกาสต่างๆ ทำการรณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมอย่างจริงจังต่อไป” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าว
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า เนื่องในโอกาส
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร
นายรัชฎาย้ำว่า คนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรดแมปลดปัญหาขยะได้ทันที โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างในชีวิตประจำวัน เช่น 1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับจับจ่ายแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในทุกโอกาส แล้วใช้ถุงผ้า กระเป๋าสะพาย หรือเป้แทน อีกทั้งเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายๆ 2. ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมในสำนักงาน โดยเตรียมถุงผ้า แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหารให้พร้อมเมื่อไปซื้อของหรือซื้ออาหารในช่วงพักกลางวัน 3. ลดการใช้พลาสติกและโฟม เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 4. จัดการขยะให้ถูกต้อง ทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม และ 5. ร่วมกันบริจาคถุงผ้าเพื่อแบ่งปันส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

ที่มา : Manager online 29 เมษายน 2562 [https://mgronline.com/business/detail/9620000041223]