การระบาดของไวรัสโควิดทำให้ผู้คนพากันป้องกันตัวด้วยการสวมหน้ากากอนามัย แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดขยะติดเชื้อจำนวนมหาศาล ที่อาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายยิ่งขึ้น

แพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเตือนว่า หากทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้ผู้ที่เก็บขยะติดเชื้อได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากหน้ากากที่ถูกทิ้งเรี่ยราด จะพัดพาเชื้อโรคไปตามสายลมในญี่ปุ่น พบหน้ากากอนามัยใช้แล้วจำนวนมากขึ้นถูกทิ้งตามข้างถนน สถานีรถไฟ ห้องน้ำ และสวนสาธารณะPirika Inc บริษัทสตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน ที่ระบุพื้นที่ที่พบขยะถูกทิ้งเรี่ยราด ทางบริษัทระบุว่า มีผุ้แจ้งว่ามีหน้ากากอนามัยถูกทิ้งอย่างไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสโควิดระบาดหนักในญี่ปุ่น
ในเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้แจ้งว่ามีหน้ากากอนามัยถูกทิ้งเรี่ยราด 168 กรณี เพิ่มขึ้น 5.6 เท่าตัวจากปีที่แล้ว และเดือนมีนาคม มีผู้แจ้ง176 กรณี เพิ่มขึ้น 6.8 เท่าตัวจากปีที่แล้ว
ทางบริษัทประเมินว่า ยังมีหน้ากากอนามัยจำนวนมากถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องน่าผิดหวังในช่วงที่หน้ากากอนามัยแทบจะหาไม่ได้เลยในญี่ปุ่น
แพทย์เตือนว่า หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถือเป็น “ขยะติดเชื้อ” ไม่ควรใช้มือสัมผัส และหากจะทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วรวมกับขยะทั่วไป ควรแยกหน้ากากอนามัยใส่ลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุง จากนั้นก็ใส่ลงในถุงขยะใบใหญ่อีกชั้นหนึ่ง การใส่ถุงสองชั้นแบบนี้จะช่วยปกป้องคนที่เก็บขยะจากการติดเชื้อ

ที่มา : Manager online 28 เมษายน 2563 [https://mgronline.com/japan/detail/9630000043099]